werkwijze

Bewaren

ANBI

Het RSIN-nummer van de Stichting is 816044016.

Bankrekeningnummer Riki Stichting: NL64RABO0118389440

 

Het bestuur van de Riki Stichting:

Mevrouw M.C.M. Strating-Schulte Fischedick - voorzitter

Mevrouw I.E. Strating - secretaris/penningmeester

De heer M.A. van Bel - bestuurslid  

De bestuurders ontvangen geen beloning.Staat van financiële baten en lasten 2021

Staat van financiële baten en lasten 2020

Staat van financiële baten en lasten 2019

Staat van financiële baten en lasten 2018

Staat van financiële baten en lasten 2017

Staat van financiële baten en lasten 2016

Staat van financiële baten en lasten 2015

Staat van financiële baten en lasten 2014

Staat van financiële baten en lasten 2013


vv