Riki Stichting

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit 3 personen:

  • Voorzitter: Mevrouw M.C.M. Strating-Schulte Fischedick
  • Secretaris/ penningmeester: Mevrouw I.E. Strating
  • Bestuurslid: De heer M.A. van Bel

De bestuurders verrichten hun taken onbezoldigd.